پرش لینک ها

جداول

قیمت

گلپیرا پیت! تولید کننده خاک سبک _ خاک فرآوری _ خاک روف گاردن _ خاک گیاهان آپارتمانی _ خاک گیاهان فضای باز

قیمت های محصولات

تمامی محصولات در هنگام سفارش به روز محاسبه می گردد.

خاک کاکتوس درجه 1

3.000

بر حسب کیلو گرم

 • 60% پیت ماس
 • 10% زغال
 • 10% ماسه
 • 20% پرلیت
درباره ما

خاک کاکتوس درجه 3

1.800

بر حسب کیلوگرم

 • 60% کمپوست چوب
 • _ زغال خورد شده
 • 10% ماسه
 • 30% پرلیت
درباره ما

رایگان

0 تومان

سالانه

 • 300 گیگابات فضا
 • تصاویر نا محدود
 • پشتیبانی کامل
 • مشاوره برندینگ
همیشه رایگان

رایگان

0 تومان

سالانه

 • 300 گیگابات فضا
 • تصاویر نا محدود
 • پشتیبانی کامل
 • مشاوره برندینگ
همیشه رایگان
قیمت مقرون به صرفه

خاک بنفشه آفریقایی

1.800
 • 60% کمپوست چوب
 • 10% زغال
 • 10% ماسه
 • 10% پرلیت
 • 10% کمپوست قارچ

با گلپیرا پیت” قیمت های مناسب “

گلپیرا پیت ” تولید کننده کود آلی “

خاک معجون درجه 1

3.000

بر حسب کیلو گرم

 • 40% پیت ماس
 • 15% کوکوپیت
 • 15% پرلیت نرم
 • 30% کود آلی
درباره ما

خاک معجون درجه 3

1.800

بر حسب کیلو گرم

 • 40% کمپوست گیاهی
 • 15% کمپوست چوب
 • 15% پرلیت نرم
 • 30% کود آلی
درباره ما
گلپیرا پیت “تولید کمپوست”

تولید کننده انواع خاک فرآوری شده _ سبک

خاک رز درجه 1

3.000

تولید کننده انواع خاک گیاهان آپارتمانی

 • 60% پیت ماس
 • 20% ورمی کمپوست
 • 10% پرلیت نرم
 • 20% زغال 
درباره ما

خاک رز درجه 2

2.500

تولید کننده انواع خاک روف گاردن

 • 50% پیت ماس
 • 10% ورمی کمپوست
 • 20% پرلیت
 • 20% ماسه
درباره ما

خاک رز درجه 3

1.500

تولید کننده انواع خاک مناسب

 • 50% کمپوست چوب
 • 20% کمپوست قارچ
 • 20% پرلیت نرم
 • 10% ماسه
درباره ما
گلپیرا پیت”کود آلی”

تولید کننده انواع خاک مخصوص فضای باز

خاک آزالیا درجه 1
3.500

اکنون خرید کنید و 30٪ صرفه جویی کنید

 • 40% پیت ماس
 • 20% خاکبرگ
 • 20% پرلیت نرم
 • 20% ورمی کمپوست
 • _ کمپوست گیاهی
بر حسب کیلو گرم/ دارای بسته بندی
خاک آزالیا درجه 2
3.000

اکنون خرید کنید و 30٪ صرفه جویی کنید

 • 40% پیت ماس
 • 20% خاکبرگ
 • 20% پرلیت
 • 20% کمپوست
 • _ کمپوست قارچ
برحسب کیلوگرم / دارای بسته بندی
خاک درجه 3
2.500

اکنون خرید کنید و 30٪ صرفه جویی کنید

 • 40% کمپوست گیاهی
 • 20% خاکبرگ
 • 20% پرلیت
 • 20% کمپوست چوبی
 • _ کمپوست قارچ
برحسب کیلوگرم / دارای بسته بندی

خاک فرآوری شده

درجه 1

3.000

این خاک شامل ارسال رایگان است

 • 30% پیت ماس
 • 30% کوکوپیت
 • 10% زغال
 • 10% پرلیت
 • 20% ماسه
درباره ما

خاک فرآوری شده

درجه 3

2.000

این خاک شامل ارسال رایگان است

 • 40% کمپوست
 • 10% پرلیت
 • 10% زغال
 • 10% پیت ماس
 • 20% خاکبرگ
درباره ما

خاک فرآوری شده

درجه 4

1.800

این خاک شامل ارسال رایگان است

 • 40% کمپوست
 • 20% خاکبرگ
 • 10% زغال
 • 10% خاک سیاه
 • 20% پوکه صنعتی
درباره ما

آیا به دنبال خرید کود هستید؟

برای دریافت پیشنهاد با تیم ما تماس بگیرید.

خاک گیاهان آپارتمانی

درجه 1

3 هزار تومان

کمترین قیمت

%60 پیت ماس

%40 کوکوپیت

%0 خاکبرگ

%0 زغال

درباره ما

خاک گیاهان آپارتمانی

درجه 2

2.500 هزار تومان

کمترین قیمت

%50 پیت ماس

%20 کوکوپیت

%20 زغال

%20 خاکبرگ

درباره ما

خاک گیاهان آپارتمانی

درجه 3

2 هزار تومان

کمترین قیمت

%20 کمپوست چوب

%40 کمپوست قارچ

%20 زغال

%20 خاکبرگ

درباره ما
گلپیرا پیت”کمپوست گیاهی”

برای دریافت پیشنهاد با تیم ما تماس بگیرید.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
مشاهده
بکشید